0

คุณกำลังสั่งซื้อ

PACKAGE ADVANCE

ระยะเวลา 1 เดือน
ราคา 1,299 บาท
  • CPU 4 Cores
  • RAM 16 GB
  • SSD 50 GB
  • FREE 1 IPv4
  • LAN : 1,000 Mbps (Shared)
  • Data Transfer : Unlimited
  • Backup : สอบถาม
  • ฟรี! Windows License 2019 หรือ Linux

กรอกรายละเอียด

Package Advance 1 Month
ชื่อ - นามสกุล
*
เบอร์โทรศัพท์
*
อีเมล
*
รายละเอียดเพิ่มเติม
Security Code

© 2024 Getssdvps All Rights Reserved.